Posteado por:
APCRomania
NovatoStudiu privind bauturile pe baza de bere si riscurile

Studiu privind riscurile pentru sanatate ale bauturilor

APC România a achizi?ionat din marile structuri comerciale ale capitalei 45 de tipuri de b?uturi pe baz? de bere în vederea analiz?rii informa?iilor men?ionate pe etichet?. Scopul acestei analize îl constituie informarea ?i educarea consumatorilor de astfel de produse.

Studiul a fost realizat de c?tre o echip? coordonat? de dr. ing. biochimist M?d?lina Ili? ?i dr. ing. biochimist Mihai Rissdorfer, exper?i produse alimentare ai APC România. La realizarea studiului s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare referitoare la etichetarea alimentelor, în special:

a) Scopul etichet?rii - de a da consumatorilor informa?iile necesare, suficiente, verificabile ?i u?or de comparat, astfel încât s? permit? acestora s? aleag? acel produs care corespunde exigen?elor lor din punct de vedere al nevoilor ?i posibilit??ilor lor financiare, precum ?i de a cunoa?te eventualele riscuri la care ar putea fi supu?i.

b) Informa?iile înscrise pe etichet? nu trebuie s? induc? în eroare consumatorii, la achizi?ionarea produselor, în privin?a caracteristicilor alimentului ?i în special a naturii, identit??ii, propriet??ilor, compozi?iei, cantit??ii, durabilit??ii, originii sau provenien?ei sale, precum ?i a metodelor de fabrica?ie sau de produc?ie.

c) Prevederile privind ingredientele, modul de introducere pe etichet? ?i indicarea ingredientelor cu poten?ial alergen.

d) Prevederile privind denumirea sub care este vândut alimentul care trebuie s? corespund? naturii, genului, speciei, sortimentului sau propriet??ilor alimentului ori materiilor prime utilizate în fabrica?ie;

Pentru acest studiu ne-am propus urm?toarele obiective:

Eliminarea confuziei create în rândul consumatorilor cu privire la cele dou? produse: produsul “bere” ?i produsul “b?utur? pe baz? de bere”.

Berea este o b?utur? alcoolic? spumoas?, saturat? cu dioxid de carbon, ob?inut? prin fermentarea mustului de bere preparat din mal? pentru fabricarea berii, hamei ?i/sau produse din hamei, ap? ?i drojdie de bere f?r? adaos de alcool etilic, aromatizatori ?i aditivi gustativi.

B?utur? pe baz? de bere (mix de bere) este o b?utur? alcoolic?, fabricat? pe baz? de bere, cu utilizarea zaharului sau a siropurilor de zaharuri ?i/sau a materiilor prime vegetale, fructelor, pomu?oarelor, sau a produselor de prelucrare a acestora, ?i/sau a aditivilor alimentari gustativi ?i aromatici.

Cele doua defini?ii de mai sus, date celor dou? produse, ar trebui s? elimine confuzia creat? în rândul consumatorilor cu privire la acestea.

Din p?cate, pentru 27% din produsele analizate, denumirea descriptiv? a produselor, cum ar fi “Amestec de bere blond? ?i limonada cu suc de…” sau “B?utur? din bere cu aroma de…”, ?i la care procentul de bere este sub 50%, induce în eroare consumatorii, creându-le percep?ia fals? a unui nou tip de bere, de?i produsul con?ine mai mult suc de fructe sau limonad?.

Con?inutul în alcool al produselor analizate variaz? de la 0 la 8,5% în volum.

În acest tabel pute?i vedea descrierea produselor analizate, conform etichetei.

Identificarea provenien?ei tipurilor de b?uturi pe baz? de bere.

În privin?a ??rii de origine a produselor analizate a reie?it c?: 33% dintre produse sunt fabricate în România, 27% în Germania, 22% în Belgia, 8% în Olanda, 4% în Austria, 4% în Cehia, iar 2% dintre produse au men?iunea “Fabricat în UE”.

Num?rul mare de astfel de produse realizate în ?ara noastr? certific?, din p?cate pentru consumatori, existen?a unei cereri mari pentru acest tip de produs, sus?inut? ?i de pre?, care variaz? între 1,29 lei ?i 10,25 lei.

Identificarea aditivilor alimentari utiliza?i în compozi?ia acestui tip de produs, care prezint? un risc de apari?ie a unor afec?iuni medicale în cazul unui consum constant ?i pe termen lung.

În 66% dintre produsele analizate au fost identifica?i urm?torii aditivi alimentari: aspartam, acesulfam de potasiu, ciclamat de sodiu, zaharina ?i s?rurile sale, acid citric, albastru briliant, benzoat de sodiu ?i caramel amoniacal. Asupra aditivilor mentiona?i mai sus planeaz? cele mai multe suspiciuni privind generarea unor afec?iuni medicale cum ar fi: migrene, astm, epilepsie, boli cardio-vasculare ?i alergii.

În cele ce urmeaz? vom realiza o descriere sumar? a acestora.

Aspartamul (E 951) este un îndulcitor artificial care are o putere de îndulcire de 180 de ori mai mare decât zah?rul, fiind lipsit de calorii ?i asupra c?ruia exist? suspiciuni privind declan?area urm?toarelor afec?iuni medicale: alergii, migrene, spasme musculare, boli cardio-vasculare.

Acesulfam de potasiu (E 950) este un îndulcitor sintetic care are o putere de îndulcire de 200 de ori mai mare decât zaharul, lipsit de calorii ?i asupra c?ruia exista suspiciuni privind declan?area unor afec?iuni identice cu ale aspartamului.

Ciclamat de sodiu (E 952) este un îndulcitor artificial care are o putere de îndulcire de 30 de ori mai mare decât zah?rul. Acest aditiv nu este autorizat în SUA ca urmare a unor studii care au ar?tat posibile efecte carcinogene.

Zaharina ?i s?rurile sale de Na, K si Ca (E 954) este un îndulcitor artificial

Acid citric (E 330) este un compus organic, cristalin, f?r? culoare, care apar?ine clasei de acizi carboxidici ?i este folosit ca acidifiant. Poate provoca dureri abdominale ?i poate ataca smal?ul din?ilor.

Albastru briliant (E 133) este un colorant albastru care poate provoca alergii la persoanele cu astm moderat.

Benzoat de sodiu (E 211) este un conservant cu ac?iune antibacterian? ?i antifungic? în mediul acid. Asupra acestuia planeaz? suspiciuni cu privire la generarea unor alergii.

Caramel amoniacal (E 150 c) este un colorant maroniu ob?inut prin arderea zah?rului în prezen?a amoniacului. Este susceptibil de declan?area unor alergii. De asemenea, distruge Vitamina B6 din organism.

Din totalul de 45 de produse analizate, 7 dintre acestea con?in ASPARTAM.

Top 7 b?uturi pe baz? de bere cu aspartam din cele analizate:

- Bergenbier Fresh Lemon cu senzor de r?cire

- Bergenbier Fresh Soc

- Bergenbier Fresh Grapefruit

- Redd's Cranberry Crush

- Redd's Mojito

- Stephans Brau Grapefruit

- Valentins.

La fabricarea acestui tip de produs s-au mai folosit ?i al?i aditivi alimentari, cum ar fi: acid carminic (colorant), acid lactic (acidifiant), acid ascorbic (antioxidant), acid carbonic (conservant), citrat disodic (corector de aciditate), citra?i de potasiu (corector de aciditate), carbona?i de magneziu (corector de aciditate), verde natural C 15, benzoat de sodiu (conservant), arome ?i stabilizatori (gum? de carruba, gum? esteric?, pectine, extract de guillala ?i guma de acacia).

Din p?cate, doar 9% dintre produsele analizate nu con?in aditivi alimentari.

Analiza altor informa?ii de pe etichet?, din punct de vedere al necesit??ii existen?ei acestora ?i al clarit??ii mesajului transmis consumatorului.

Men?iunea “A se feri de temperaturi ridicate ?i înghe?” este neclar? pentru consumator ?i nu-l poate ajuta pe acesta în privin?a identific?rii temperaturii de p?strare a acestui produs. În tratatele de specialitate se recomand? ca produsele de acest tip s? fie p?strate la temperaturi situate peste temperatura de înghe?, dar nu mai mari de 12 grade Celsius ?i ferite de razele solare.

Doar 24% dintre produsele analizate au pe ambalaj mesaje de responsabilitate social? de tipul ”Nu consuma alcool în timpul sarcinii” sau alte tipuri de pictograme prin intermediul c?rora s? se atrag? aten?ia în privin?a interzicerii consumului acestui produs de c?tre anumite categorii de consumatori care nu au vârsta sau starea medical? adecvat? unui astfel de consum.

Ingredientele cu poten?ial alergen nu sunt, pe eticheta anumitor produs, eviden?iate în mod clar, conform legisla?iei în vigoare, existând riscul ca unii consumatori alergici la anumite substan?e din compozi?ia acestor produse s? aib? probleme de s?n?tate în urma consumului.

De exemplu drojdia, a doua sursa de alergii alimentare, se gaseste nu doar in paine ca drojdie de brutarie, ci si in bere.

Aceasta provoaca alergii la unele persoane, si, in acelasi timp, irita tractul digestiv, facandu-l mai permeabil la proteinele nedigerate din hrana. Acest lucru sporeste posibilitatea dezvoltarii unei reactii alergice la orice si de aceea unele persoane se simt cel mai rau cand consuma alimente la care sunt alergice.“Berea trebuie s? r?mân? un produs 100% natural, realizat din cele 4 ingrediente (ap?, mal? din orz, hamei ?i drojdie de bere) care de-a lungul timpului au subliniat într-un mod unic culoarea, aroma ?i gustul specifice acestui produs. Amestecul de bere, aditivi alimentari ?i sucuri de fructe nu contribuie în niciun fel la completarea unor nutrien?i necesari organismului în fiecare zi, dimpotriv?, anumi?i aditivi alimentari (aspartam, acesulfam de potasiu, ciclamat de sodiu, zaharina ?i s?rurile sale, caramel cu amoniac, albastru briliant, acid citric ?i benzoat de sodiu) folosi?i în unele produse de acest gen sunt susceptibile de efecte negative asupra s?n?t??ii, mergând de la simple alergii pân? la boli mai grave, precum afec?iunile cardio-vasculare.” a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu, pre?edintele Asocia?iei pentru Protec?ia Consumatorilor din România.Asocia?ia pentru Protec?ia Consumatorilor din România (APC România) este o organiza?ie neguvernamental?, apolitic? ?i nonprofit, înfiin?at? la data de 28 februarie 1990. APC-România este singura organiza?ie de utilitate public?, membr? a Organiza?iei Europene a Consumatorilor - BEUC, care are ca principal obiectiv ap?rarea, promovarea ?i reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor ?i intereselor consumatorilor în raporturile cu operatorii economici ?i institu?iile statului.

25 de ani de activitate continu? pentru ap?rarea drepturilor ?i intereselor consumatorilor, pentru îmbun?t??irea nivelului de informare ?i educare a consumatorilor, dar ?i pentru crearea ?i men?inerea unui echilibru între consumatorii ?i profesioni?tii din România.

25 de ani în care APC România a contribuit la consolidarea mi?c?rii consumatoriste din România, la dezvoltarea politicii în domeniul protec?iei consumatorilor, prin implicarea organiza?iei în adoptarea, la nivel guvernamental, a unor decizii favorabile consumatorilor ?i la îmbun?t??irea reprezent?rii consumatorilor la nivel central ?i local.

25 de ani în care APC România s-a eviden?iat ca partener social profesionist ?i de dialog pentru consumatori, institu?iile administra?iei publice centrale ?i locale, pentru organiza?iile neguvernamentale na?ionale ?i interna?ionale, o dovad? în acest sens fiind recunoa?terea acesteia ca fiind de utilitate public?.

25 de ani în care APC România – www.apc-romania.roa derulat o serie de proiecte de impact în domenii specifice, cum ar fi „Bugetul Familiei” – www.bugetulfamiliei.ro, “ Fii un pacient Activ” – www.pacientactiv.ro, ”Alege!Estedreptul t?u”, ”Vreau pâine curat?”, ”Internet sigur”, „Centrul European al Consumatorilor din România” – www.eccromania.ro, „Consumator European”.
?tiri
APC România se implic? în programul ?coala Altfel

03 aprilie 2015
Studiu de pia?? despre pateul vegetal


Otros posts que te van a interesar:

0 Comentarios


Cargando comentarios espera un momento...
No tienes permisos para comentar.

Para poder comentar necesitas estar Registrado. O.. ya tienes usuario? Logueate!
Ir al cielo